GrowthUP là 1 nền tảng để giúp bạn xây dựng các chính sách quản lý cộng tác viên bán hàng một cách hiệu quả.

Bạn có thể hình dung luồng hoạt động cơ bản như sau:

Converted Introduce flow affiliate GrowthUP.vn

Tức là, nhà bán hàng sử dụng GrowthUP để thu hút cộng tác viên tham gia giới thiệu khách hàng đến mua hàng tại website của bạn (trên nền tảng Haravan), sau đó bạn sẽ trả hoa hồng cho cộng tác viên.

Cụ thể hơn về mặt tích hợp hệ thống sẽ như sau:

Phan mem GrowthUP hoat dong nhu the nao GrowthUP.vn

Hoạt động của nhà bán hàng khi sử dụng hệ thống GrowthUP

  • Bước 1: Thiết lập chương trình để tính hoa hồng, chiết khấu cho cộng tác viên.
  • Bước 2: Chia sẻ liên kết tham gia chương trình để mời gọi cộng tác viên tham gia.
  • Bước 3: Bắt đầu nhận được các đơn hàng giới thiệu của cộng tác viên.
  • Bước 4: Xét duyệt các đơn hàng để ghi nhận hoa hồng trên mỗi đơn hàng cho cộng tác viên.
  • Bước 5: Thanh toán hoa hồng cho các cộng tác viên khi đến chu kỳ.

Hoạt động của cộng tác viên

  • Bước 1: Đăng ký tham gia chương trình thông qua liên kết giới thiệu của bạn.
  • Bước 2: Đăng nhập và lấy các tư liệu như tài nguyên bán hàng, link giới thiệu của họ hoặc mã khuyến mãi bạn chỉ định cho riêng họ.
  • Bước 3: Tìm kiếm, giới thiệu khách hàng.
  • Bước 4: Nhận hoa hồng trên mỗi đơn hàng đã được xét duyệt theo chu kỳ.
5/5 - (1 vote)

7 thoughts on “Phần mềm GrowthUP hoạt động như thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *