Các thuật ngữ sau đây là những từ ngữ cơ bản bạn sẽ gặp khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Hiểu những thuật ngữ này sẽ giúp bạn sử dụng ứng dụng đúng cách hơn:

Chương trình

Hệ thống của chúng tôi phân loại các cộng tác viên theo từng chương trình để bạn có thể dễ dàng quản lý. Mỗi chương trình có một tỷ lệ, cách tính hoa hồng khác nhau. Vì vậy, để bắt đầu, bạn (người bán) cần phải có một chương trình. Trong chương trình, bạn cần thiết lập:

  • Hoa hồng trên đơn hàng.
  • Hoa hồng trên sản phẩm/nhóm sản phẩm đặc biệt.
  • Hoa hồng đa tầng.

Trang quản lý dành cho cộng tác viên

Các cộng tác viên sẽ có 1 trang riêng để quản lý các đơn hàng mà họ đã giới thiệu được người mua. Khi đã đăng nhập, cộng tác viên sẽ thấy được các hướng dẫn, cách thức để họ có thể giới thiệu khách hàng và nhận hoa hồng.

Giao dịch

Các giao dịch được ghi nhận để tính thưởng, chiết khấu và hoa hồng cho cộng tác viên. Ví dụ:

  • Giao dịch đơn hàng.
  • Giao dịch phần thưởng.
  • Giao dịch giới thiệu cộng tác viên mới.

Liên kết giới thiệu

Mỗi cộng tác viên khi tham gia sẽ có 1 link kết giới thiệu dẫn đến website bán hàng của bạn kèm theo id của họ (do hệ thống tạo).

Ví dụ: website của bạn là abc.com -> link giới thiệu của 1 cộng tác viên sẽ là abc.com?ref=magioithieu

Bạn cũng có thể cho phép các cộng tác viên tùy chỉnh liên kết giới thiệu của họ.

Hoa hồng đơn hàng

Là số tiền hoa hồng tính trên đơn hàng giới thiệu của cộng tác viên.

Hoa hồng sản phẩm

Là số tiền hoa hồng được nhận thêm trên mỗi sản phẩm cho cộng tác viên.

Tên miền riêng

Thay vì các cộng tác viên truy cập vào link abc.growthup.vn, bạn có thể thiết lập tên miền riêng để cá nhân hóa thương hiệu của mình với các cộng tác viên. Ví dụ: ctv.juno.vn

Xin lưu ý: hệ thống GrowthUP cung cấp tính năng tên miền riêng hoàn toàn miễn phí và đã bao gồm tích hợp bảo mật SSL cho tên miền riêng.

Đánh giá post

3 thoughts on “Một số thuật ngữ cơ bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *