Tên miền riêng sẽ giúp cá nhân hóa thương hiệu của bạn với cộng tác viên nhiều hơn. Mặc định tên miền khi các cộng tác viên đăng ký sẽ là id.growthup.vn (với id là mã nhận diện shop), khi sử dụng tên miền riêng, các cộng tác viên sẽ truy cập vào trang quản lý theo thiết lập của bạn. Ví dự như: ctv.abc.com.

Dưới đây là 1 vài ví dụ tên miền riêng từ khách hàng đang sử dụng hệ thống GrowthUP:

Để thiết lập, bạn thao tác theo các bước sau:

Bước 1: Trỏ tên miền riêng về hệ thống GrowthUP

IP cần trỏ về là 51.79.246.216

Ví dụ như hình dưới, bạn muốn trỏ dưới dạng sub là aff.abc.com (abc.com là tên miền chính của bạn):

image 10 GrowthUP.vn

Bước 2: Nhập tên miền riêng của bạn lên hệ thống GrowthUP:

Đăng nhập tài khoản quản trị GrowthUP > Cài đặt > Thương hiệu & Đối tác > Chọn Cài đặt tên miền riêng và nhập tên miền riêng bạn muốn thiết lập:

image 11 GrowthUP.vn
5/5 - (1 vote)

2 thoughts on “Tùy chỉnh tên miền riêng cho cộng tác viên

  1. binance тркеу says:

    Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *