Chương trình là gì?

“Chương trình” là cách thức để bạn thiết lập chính sách quản lý cộng tác viên theo nhóm. Mỗi cộng tác viên tại một thời điểm chỉ có thể tham gia 1 chương trình.

Để tạo chương trình, bạn truy cập trang quản trị app.growthup.vn và chọn “Chương trình” -> “+ Tạo chương trình“:

image 19 GrowthUP.vn

Các loại chương trình

Có 2 loại chương trình:

  • Chương trình Affiliate: chương trình chính giúp bạn tăng doanh số từ các cộng tác viên giới thiệu đơn hàng với nhiều hình thức tính hoa hồng, chiết khấu.
  • Chương trình Referral: cộng tác viên giới thiệu thêm cộng tác viên tham gia & khách hàng mới để nhận tiền thưởng/quà tặng.

Cách thức mời gọi cộng tác viên đăng ký tham gia chương trình

Sau khi giới thiệu và thiết lập các chính sách ở mỗi chương trình, bạn sẽ thấy nút “Sao chép liên kết giới thiệu”:

image 20 GrowthUP.vn

Bạn có thể bấm để sao chép và gửi cho các đối tượng muốn mời họ tham gia vào chương trình.

Lưu ý:

  • Với các cộng tác viên đăng ký từ link tên miền riêng sẽ tham gia chương trình mà bạn đang chọn làm “Mặc định”:
image 21 GrowthUP.vn
5/5 - (1 vote)

27 thoughts on “Tạo chương trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *