Để các tính năng liên quan tới việc tạo và cập nhật mã khuyến mãi lên hệ thống Haravan được hoạt động ổn định, bạn cần tạo ứng dụng riêng trên Haravan theo hướng dẫn dưới đây:

Truy cập Tăng trưởng → Mã khuyến mãi → Tạo mã mới → hệ thống yêu cầu cập nhật API App Token như hình bên dưới:

image 12 GrowthUP.vn

Để lấy App token, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Truy cập Trang quản trị trên Haravan → chọn Ứng dụng → chọn Ứng dụng riêng:

image 13 GrowthUP.vn

Chọn tiếp Tạo ứng dụng riêng:

image 14 GrowthUP.vn

Bước 2: Nhập tên ứng dụng tùy ý → chọn Hiện quyền quản trị API không hoạt động → Kéo xuống tìm Khuyến mãi → thay đổi quyền thành Đọc và ghi → bấm Tạo ứng dụng riêng

image 15 GrowthUP.vn
image 16 GrowthUP.vn

Bước 3: Bấm Hiện Token → copy → chọn Lưu

image 17 GrowthUP.vn

Bước 4: Truy cập Trang quản trị GrowthUP → chọn Tăng trưởng → Khuyến mãi → dán Token vào → bấm Cập nhật

image 18 GrowthUP.vn
5/5 - (1 vote)

5 thoughts on “Hướng dẫn tạo và lấy mã app token từ hệ thống Haravan

  1. binance tavsiye says:

    Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?

  2. binance says:

    Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *