Nâng cấp chương trình tự động

Mỗi đối tác tại 1 thời điểm chỉ được tham gia 1 chương trình. Họ có thể chuyển qua chương trình khác với mức chiết khấu cao hơn nếu như đạt được các điều kiện do bạn thiết lập và sẽ reset cấp chương trình về chương trình mặc định/chương trình hạng mức thấp hơn […]

Tạo chương trình

Chương trình là gì? “Chương trình” là cách thức để bạn thiết lập chính sách quản lý cộng tác viên theo nhóm. Mỗi cộng tác viên tại một thời điểm chỉ có thể tham gia 1 chương trình. Để tạo chương trình, bạn truy cập trang quản trị app.growthup.vn và chọn “Chương trình” -> “+ […]