Hướng dẫn tạo và lấy mã app token từ hệ thống Haravan

Để các tính năng liên quan tới việc tạo và cập nhật mã khuyến mãi lên hệ thống Haravan được hoạt động ổn định, bạn cần tạo ứng dụng riêng trên Haravan theo hướng dẫn dưới đây: Truy cập Tăng trưởng → Mã khuyến mãi → Tạo mã mới → hệ thống yêu cầu cập nhật API App Token như hình […]

Tùy chỉnh tên miền riêng cho cộng tác viên

Tên miền riêng sẽ giúp cá nhân hóa thương hiệu của bạn với cộng tác viên nhiều hơn. Mặc định tên miền khi các cộng tác viên đăng ký sẽ là id.growthup.vn (với id là mã nhận diện shop), khi sử dụng tên miền riêng, các cộng tác viên sẽ truy cập vào trang quản […]

Hướng dẫn kết nối GrowthUP với Haravan

Hiện GrowthUP chỉ hỗ trợ tích hợp với doanh nghiệp có sử dụng hệ thống quản lý bán hàng của Haravan Quy trình kết nối và tích hợp sẽ gồm 3 bước sau: Bước 1: Tạo tài khoản GrowthUP Truy cập đường link đăng ký → nhập thông tin → chọn Tạo tài khoản: Sau khi tạo tài […]