Một số thuật ngữ cơ bản

Các thuật ngữ sau đây là những từ ngữ cơ bản bạn sẽ gặp khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Hiểu những thuật ngữ này sẽ giúp bạn sử dụng ứng dụng đúng cách hơn: Chương trình Hệ thống của chúng tôi phân loại các cộng tác viên theo từng chương trình để […]

Tiếp thị liên kết (Affiliate marketing) là gì?

Giới thiệu về mô hình bán hàng tiếp thị liên kết Tiếp thị liên kết là một hình thức tiếp thị kỹ thuật số trong đó cộng tác viên quảng cáo và khuyến nghị sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp thông qua các liên kết đặc biệt. Khi người mua hoàn thành một […]

Phần mềm GrowthUP hoạt động như thế nào?

GrowthUP là 1 nền tảng để giúp bạn xây dựng các chính sách quản lý cộng tác viên bán hàng một cách hiệu quả. Bạn có thể hình dung luồng hoạt động cơ bản như sau: Tức là, nhà bán hàng sử dụng GrowthUP để thu hút cộng tác viên tham gia giới thiệu khách […]