Một số thuật ngữ cơ bản

Các thuật ngữ sau đây là những từ ngữ cơ bản bạn sẽ gặp khi sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Hiểu những thuật ngữ này sẽ giúp bạn sử dụng ứng dụng đúng cách hơn: Mục lục1 Chương trình2 Trang quản lý dành cho cộng tác viên3 Giao dịch4 Liên kết giới thiệu5 […]

Tiếp thị liên kết (Affiliate marketing) là gì?

Giới thiệu về mô hình bán hàng tiếp thị liên kết Tiếp thị liên kết là một hình thức tiếp thị kỹ thuật số trong đó cộng tác viên quảng cáo và khuyến nghị sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp thông qua các liên kết đặc biệt. Khi người mua hoàn thành một […]

Phần mềm GrowthUP hoạt động như thế nào?

GrowthUP là 1 nền tảng để giúp bạn xây dựng các chính sách quản lý cộng tác viên bán hàng một cách hiệu quả. Bạn có thể hình dung luồng hoạt động cơ bản như sau: Tức là, nhà bán hàng sử dụng GrowthUP để thu hút cộng tác viên tham gia giới thiệu khách […]

Nâng cấp chương trình tự động

Mỗi đối tác tại 1 thời điểm chỉ được tham gia 1 chương trình. Họ có thể chuyển qua chương trình khác với mức chiết khấu cao hơn nếu như đạt được các điều kiện do bạn thiết lập và sẽ reset cấp chương trình về chương trình mặc định/chương trình hạng mức thấp hơn […]

Tạo chương trình

Mục lục1 Chương trình là gì?2 Các loại chương trình3 Cách thức mời gọi cộng tác viên đăng ký tham gia chương trình Chương trình là gì? “Chương trình” là cách thức để bạn thiết lập chính sách quản lý cộng tác viên theo nhóm. Mỗi cộng tác viên tại một thời điểm chỉ có […]

Hướng dẫn tạo và lấy mã app token từ hệ thống Haravan

Để các tính năng liên quan tới việc tạo và cập nhật mã khuyến mãi lên hệ thống Haravan được hoạt động ổn định, bạn cần tạo ứng dụng riêng trên Haravan theo hướng dẫn dưới đây: Truy cập Tăng trưởng → Mã khuyến mãi → Tạo mã mới → hệ thống yêu cầu cập nhật API App Token như hình […]